נדל"ן בבולגריה
במהלך השנים 2005 – 2006 קבוצת וייס וחברת MOZO  יחד עם שותפים נוספים רכשו 200,000 מ"ר בפרברי העיר סופיה עבור פיתוח. בפרויקט אחר, בשותפות עם קרן רוטשילד, נרכשו 100,000 מ"ר נוספים במרכז העיר להקמת פארק לוגיסטי. כ-8000 מ"ר כבר נבנה ומושכר לחברות בינלאומיות ומקומויות להתקשרויות לטווח ארוך.

קבוצת וייס וחברת MOZO  מחזיקות גם בהשקעות הבאות:
  • שותפות בחברת PARK WEST  שבבעלותה 150,000 מ"ר קרקעות בסופיה ובבורגס.
  • שותפות בחברות BSR SOFIA  וגם BSR VARNA  בשותפות עם קרן רוטשילד וב.ס.ר אירופה.