תחום ההתחדשות העירונית הינו תוספת בנייה באזורים מבונים. תוספת בנייה זו חשובה לאור המחסור במשאב הקרקע בישראל. כמו כן יש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, להכנסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסייה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים.

יכולות הייזום והניהול של חברת פנדום ביחד עם יכולות המינוף הפיננסי הופכות אותה לחברה מובילה בתחומה ובעלת יכולות מוכחות בניהול וייזום פרויקטים רחבי היקף. תחום ההתחדשות העירונית הינו תחום בו פועלים מגוון רחב של שחקנים וחשוב מאד לבחור נכון. יכולות התכנון, ניהול, פיקוח וכמובן המימון של חברת פנדום הופכות אותה לחברה מובילה בתחום.

סופרין פנדום פיתוח מביאה אל השולחן יתרונות רבים בתחום ההתחדשות העירונית: 

• עשרות שנים של ניסיון בניהול קבוצות שותפים שמטרתם הקמת פרויקטים נדלניים.
• עשרות פרויקטים מאוכלסים בישראל ובעולם. 
• יכולות ניהול הנדסי ברמה הגבוהה ביותר בישראל.
• חוסן פיננסי.
• טיפול אישי של בעלי החברה ומחלקת שירות וקשרי שותפים שמלווה את הרוכשים לאורך כל הדרך.
“יכולות הייזום והניהול של חברת פנדום ביחד עם יכולות המינוף הפיננסי הופכות אותה לחברה מובילה בתחומה ובעלת יכולות מוכחות בניהול וייזום פרויקטים רחבי היקף”