רוני בן יוסף
מנכ"ל

רוני וייס
יו"ר משותף

יואל וייס
יו"ר משותף

שלום נדיב
סמנכ"ל כספים